Multimodalitet og Intertekstualitet i fabelprosa

fraHatteras_Riou

Verne: Kpt. Hatteras (1864[2014]

Publiseringer. På dette nettstedet finnes artikler, boktekster og info. om foredrag skrevet av P.J.Moe – det meste registrert i CRIStin
[Current Research Information System In Norway].
Nettstedet er som forfatteren underveis. Fagtekster og visuelle presentasjoner vil fortløpende kunne leses/lastes ned. NB: forfatterens tidligere fagnettsted: wordpress.usn.no/pjm – oppdateres ikke lenger.