Jorden rundt i otti Dage – Cammermeyer 1882

Magasinføljetong fra 19.august til 9. desember 1882.
Klargjort for lesernes utklipping – 227 boksider.
Det Mallingske bogrykkeri – Bearbeidet for Folkebladet av E.R.

.
.

.
Bla gjennom sidene i galleri [på underside]