Holberg – Niels Klim

Om relasjonen Niels Klim (roman/fiksjonstekst)
og Holbergs tekster om naturretten
[tekstutdrag]

klims_solsystem-0x600


Powerpoint
om 1700-tallet, Ludvig Holberg (1684–1754)  og Niels Klims underjordiske rejse (1741)

 gml.her

(for passord, kontakt: pjm@moe-vi.no)