1. Moesbok

Artikkelsamling om Jules Vernes illustrerte reisetekster om Norge og nordmenn
I 2010 ble første versjon av min artikkelsamling om Jules Vernes forfatterskap publisert.
Siden da har det kontinuerlig kommet nye artikler og annet materiale til.
Disse tekstene er samlet på et eget nettsted: www.jules-verne.no
Det meste er på norsk, men endel tekster finnes utelukkende på engelsk.
– Per Johan Moe
epost: pjm[a]moe-vi.no