Teaterforestillinger i Norge på 1800-tallet, basert på Verne -fortellinger

Jules Verne på Folketheatret i 1879 og 1884
«Publikums Nysgjerrighed synes at have været stor; Parketterne var allerede udsolgte igaar Formiddag til forhøyet og dels til dobbel pris» – skrev Aftenposten dagen etter premieren på «Keiserens (Tsarens)  kurér», i september 1884.

Teateroppsetninger av Vernes fortellinger kom på skandinaviske scener fra 1876. Noen steder var det forfatterens egen adaptasjon som ble oppført. Spesielt kjent hos oss er «80 Dage rundt  Jorden», på Klingenberg Theater i Christiania sommeren 1876 [mer om adaptasjonen her]. Som vi skal se kom forestillingen etter hvert også på andre scener i hovedstaden – til sammen minst 105 forestillinger – ifølge avisen Dagen (Christiania). Den ble også oppført utenfor Kristiania, eksempelvis i Bergen og Trondheim høsten 1877.

3 Verne -romaner i scene-versjon før de kom på trykk – Jorden rundt 80 dgr. – Kpt. Grant – Tsarens kurer –
Takket være den senere tids digitaliseringsarbeid på flere fronter er nå stadig mer av norske, trykte medier fra denne perioden gjort tilgjengelig for forskning. Det går frem av hovedstads-avisene at Folketheatret [Note] hadde premiere på scene-versjonen av fortellingen om Tsarens budbringer og hans farefulle ferd gjennom Russland –  allerede den 26. september 1884, altså 12 år før den trykte versjonen på norsk. Originalmanuset til forestillingen bestående av 10 ‘tablåer’, var skrevet av forfatteren selv i samarbeid med Adolphe d’Ennery – og kan leses her
.
Anmeldelse i Aftenposten, av Folketheatrets premiereforestilling:
«Keiserens kurer», 26.september 1884


Transkripsjon kan leses her

En måned senere oppførte  ‘Det Levyske Selskab’ (teaterensemble – Ludovica og Bernhard Levy m.fl.) også det samme Jules Verne -stykket i Fredrikstad. Teaterforestillinger basert på fortellingen om ‘Keiserens kurer’ ble i ulike oppsetninger oppført både i Kristiansand (desember 1884), Trondhjem (1886) og Bergen (januar 1888). [fortsett lesing]
.
J. Vernes fortelling om Michel Strogoff, Tsarens kurer
En egen artikkel om romanens tilblivelse og utgivelse kan leses på jules-verne.no
– bl.a. om at Verne ble forsøkt kneblet i sitt forsøk på å gjøre kjent at den russiske Tsar Alexander II hadde skremmende, imperialistiske planer om et Russisk storrike.

Klikk for stor versjon

[Klikk for stor versjon]

«Kaptein Grant og hans børn»
Men også fortellingen om barna til Kaptein Grant kom i sceneversjon i hovedstaden før romanen utkom på trykk i Norge. Folketheatret oppførte Vernes fortelling Les enfants du capitaine Grant (1865), med premiere 2. juledag 1879. I bokform på et norsk forlag, kom den første gang ut hele 22 år senere – i 1901 fra Olsens boghandels forlag [L]. Dette betyr imidlertid ikke at forfatterskapet til da nødvendigvis hadde vært ukjent for publikum, for bl.a. det danske Andr. Schous forlag i København hadde hatt disse Verne-titlene i salg i Norge en tid: «Rundt om Jorden i 80 Dage» (1873), «Kaptajn Grants børn» (1879),  og «Czarens Kureer» (1877).

[Se visuell tidslinje over norske førstegangs-oversettelser]


[Les transkripsjon her]

Skal vi tro avisene solgte teatrene riktig mange hus basert på de tre berømte Jules Verne -fortellingene. Avisen Dagen forteller 6. januar 1880, at forestillingen «Jorden Rundt i 80 Dage» har blitt vist hele 106 ganger i i hovedstaden (PJM: den gikk først på Klingenberg Theater i 1876 og senere på Eldorado teater (Torggata 9). På Eldorado fortsatte også nevnte forestilling om barna til Kaptein Grant etter hvert, slik det fremgår av annonse for begge [se avisannonse ]

Folketheatret

Møllergaten 1, Kristiania

[NOTE. ang. navnet Folketheatret:
Fra andre del av 1800-tallet  var det etter hvert flere scener som gikk under navnet Folketheatret i hovedstaden. Både i Grændsen (1870-årene), Møllergaten 1 (Christiania Folketheater/Kristiania norske Theater/Møllergatens teater)
og Grønlandsleret 15 (fra 1893) og i Storgaten.
ref: (1884) Norsk Haandlexikon – for almennyttige kundskaber
ref: L, Lyche: Norges teaterhistorie
ref: R. Muus: Gamle Christiania minder