Jorden rundt i otti Dage

19. august 1882 – på trykk i «Folkebladet»
– Cammermeyers illustrerte ukemagasin

Den første oversettelse til norsk:
Nå i april 2023 – eksakt 150 år siden Jules Verne holdt foredrag i Det franske geografiske selskap om ‘meridianer og kalenderen’ (se utdrag nederst) og de bakenforliggende ideene til sin roman – fremvises her for første gang den norske førsteutgaven av fortellingen. Som det vil fremgå staver tilretteleggeren/oversetteren av teksten Foggs fornavn med F – ikke Ph slik vi kjenner fra de fleste bokutgaver senere:
«Første Kapitel.
Fileas Fogg tager Passepartout i sin Tjeneste.
«Aar 1872 boede i Huset No. 7 ved Savillerow, Burligton Gardens – samme Hus, i hvilket Sheridan døde i 1814 – Fileas Fogg Esq., et af de underligste, men ogsaa et af de mest fremragende Medlemmer af the Reform Club i London, skjønt han syntes at have sat sig til Opgave ikke at gjøre noget, som kunde paadrage ham Opmærksomhed.»
[fortsett lesning]
Romanteksten ble første gang publisert som utklippsfortelling – dvs boksidene var trykket nederst på alle arkene som Folkebladet bestod av. Forlaget Cammermeyers «Folkebladet» utkom som et vedlegg til «Norsk Familjeblad», og profilerte seg som ‘Et ugentligt Underholdningsblad for By og Bygd’.
Vernes roman var skrevet 10 år tidligere – og utkom første gang på tilsvarende vis, som avisføljetong i det franske «Le Temps» i november og desember 1872.
I bokform ble romanen første gang utgitt av Hetzels forlag i Paris, januar 1873. Tre måneder etter, den 4. april ble forfatteren bedt om å svare på spørsmål om meridianer og lengdegrader – hvor på kloden man så for seg at en reisende på vei jorden rundt ble nødt til å registrere et skifte av dato.

I Norge den 9. desember 1882, kunne abonnentene av Folkebladet etter at føljetongen var fullført, bringe de utklipte boksidene til en bokbinder om ønskelig. Sidene var paginert og den samlede teksten var en forholdsvis omfangsrik oversettelse på 227 sider gotisk skrift. I følge tittelbladet var den ‘bearbeidet for «Folkebladet» av E. R.’ Det er foreløpig uklart hvorvidt teksten var en nyoversettelse fra fransk. Visse formuleringer har uansett et visst slektskap med den danske oversettelsen, Rundt om Jorden i 80 Dage» utgitt på forlaget Andr. Schou i 1873. Eksempler på dette kommer lenger ned på siden.


[NB: I ulike sammenhenger kan man støte på bibliografiske opplysninger om ‘Jorden rundt på 80 dager’ som overser denne meget tidlige oversettelsen til norsk fra Cammermeyer. Tilsvarende utelatelse gjelder ‘Avisens føljeton’ fra Nikolai Olsens bogtrykkeri 1897(3?)  Jorden rundt i 80 dage som er annen, selvstendig oversettelse trykket i Norge.

Disse er begge uavhengige oversettelser i Norge, som kom før den sterkt forenklede utgaven fra 1899, i serien ‘Børnenes bogsamling’, Kristiania. ]
Se visuell tidslinje som viser de mange norske utgavene av romanen
——————————————————————————
Verne, 4. april 1873 – foredrag i det franske Société de Géographie:
«Les méridiens et le calendrier”

[utdrag]
«Jeg tror at man må se et enkelt sammenfall mellom disse [spørsmålene] og slutten av boken med tittelen ‘le Tour du monde en quatre-vingts jours,’ som jeg publiserte for tre måneder siden; [jeg vil] be om tillatelse til å sitere de få linjene som avslutter dette verket. Det er et spørsmål om den ganske unike situasjonen – som Edgar Poe benyttet i en novelle med tittelen Uken med tre søndager. Det er et spørsmål, vil jeg si, om den situasjonen som gjelder for reisende som fullfører en tur verden rundt, enten ved å dra østover eller ved å dra vestover. I det første tilfellet har de vunnet en dag; i det andre har de mistet den  – når de er tilbake ved utgangspunktet.

Faktisk, skrev jeg, ved å reise østover, beveget Phileas Fogg (han er helten i boken) seg i retning solen, og følgelig ble dagene redusert for ham med så mange ganger fire minutter som han krysset [lengde]grader i den retningen. Nå er det 360 grader5 langs jordens omkrets, og disse 360 gradene multiplisert med 4 minutter gir nøyaktig 24 timer.
– Med andre ord, mens Phileas Fogg, som dro østover, så solen passere meridianen 80 ganger, så hans kolleger i London den bare passere 79 ganger.

Spørsmålet er dermed stilt, og det vil være tilstrekkelig for meg å oppsummere det med noen få ord.
– Hver gang du reiser rundt jordkloden i østlig retning, vinner du en dag.
– Hver gang vi reiser jorden rundt i vestlig retning, mister vi en dag,
– det vil si de 24 timene som solen i sin tilsynelatende bevegelse bruker på å gå rundt jorden,
– og dette uansett hvor lang tid det tar å fullføre reisen.

Dette resultatet er så reelt at marineadministrasjonen utsteder en ekstra dags rasjon til sine skip som, når de forlater Europa, runder Kapp det gode håp, og holder tilbake en dags rasjon fra de som runder Kapp Horn. Av dette kan vi trekke den ganske bisarre konklusjonen at sjøfolk som drar østover får mer mat enn de som drar vestover. Faktisk, når de alle har kommet tilbake til utgangspunktet, selv om de bare har levd det samme antall minutter, vil noen ha spist en lunsj, en middag og en kveldsmat mer enn de andre. Til dette vil det bli svart at de har jobbet en ekstra dag. Uten tvil, men de vil ikke ha «levd» mer.» (Verne, april 1873 – ov. fra fr. PJMoe)
—————————————-
Detaljer om den aller første oversettelsen til norsk,
av Jorden rundt i otti Dage

Romanen hadde allerede vært tilgjengelig for norske lesere en tid, gjennom en oversettelse fra Schous forlag i København i 1873. Denne utgaven inneholder flere unøyaktigheter (feil). Flere steder avviker den fra den franske originalen, ikke minst når det gjelder tall og klokkeslett. Noen av disse særegenhetene gjenfinner vi også i Cammermeyers føljetong i Folkebladet i 1882, men altså med fornorsket språk.
.
Vi hører tidlig i fortellingen at tjeneren Forester ble sagt opp (dermed blir jobben ble ledig for Passepartout) fordi barbervannet var et par grader kaldere enn avtalt – det var 84 grader Fahrenheit, men skulle ha vært 86 gr.
Hos Schou står det: hhv. 80 vs  90. (Den samme gale detaljen videreføres i Cammermeyers oversettelse)

I romanen går Fogg  575/576 skritt mellom hjemmet og klubben (cinq cent soixante-quinze). I Schou (DK) utgaven fra 1873 går han  ”tre Hundrede og fem og halvfjerdsindstyve”. Hos Cammermeyer (N) i 1882 går han også ”tre hundrede og fem og sytti” – altså noe omformulert. Vi ser at teksten har ‘arvet’ det gale antall skritt fra Schou-utgaven – men teksten er uansett fornorsket når det gjelder tellemåten.

Når reisefølget ankommer stasjonen etter endt reise, viser/slår alle klokkene i London ti på ni (Verne 1872): «arriva à la gare, neuf heures moins dix sonnaient à toutes les horloges de Londres.”  Men når er Fogg tilbake, både hos Schou (DK 1873) og Cammermeyer (N 1882),»slog klokken tre kvarter til elleve paa alle Byens Kirketaarne”.
.
Både Schous bokutgave og Cammermeyers magasinføljetong har bortimot lik tekstmengde 248 vs 227 ord. Men Cammermeyer, som også har en annen kapittelinndeling, utelater visse detalj-partier. Eksempelvis henvisning i kapittel 2 (som fortsatt er kap.1 hos Cammermeyer) til kunstneren Angelica Kauffmann, sirkusartistene Léotard og Blondin og Kronometere fra Leroy og Earnshaw]
.
[I en annen norsk bokutgave finner vi lignende observasjon mht. oversettelser og tilrettelegging.Den langt på vei fullstendige utgaven til Tiden Norsk forlag i 1950 (ved Erik Farland), viderefører også visse tekstlige særegenheter som kan se ut til å stamme fra Schous oversettelse (kanskje via Cammermeyer utg. )
De nevnte detaljer vedr. Kauffmann/Leroy/Earnshaw samt Leotard og Blondin utelates også. I tillegg viderefører gale tekstdetaljer og begrep, som:  ‘barbervann på 90 gr. F – ‘Kunstrytter’ – ‘kirketårn’. Et annet avvik fra originalen i Tiden-utgivelsen er klokkeslett for da Passepartout blir ansatt: «fem minutter på halv tolv»  (skulle vært: 11.29). Dette siste kan muligens skyldes påvirkning fra andre lands oversettelser.
[flere detaljer kommer]

Her er en kavalkade over de mange norske utgavene av romanen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s